اسلاید شو

دانلود فایل صوتی حقوق

امروز:

شرح ماده 423 قانون ایین دادرسی کیفری جدید

شرح ماده 423 قانون ایین دادرسی کیفری جدید


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

شرح ماده 422 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات

شرح ماده 422 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: شرح ماده 422 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات ،

شرح ماده 419 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات

شرح ماده 419 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

شرح ماده 417 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات

شرح ماده 417 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: شرح ماده 417 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات ،

شرح ماده 415 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات

شرح ماده 415 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: شرح ماده 415 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات ،

شرح ماده 412 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات

شرح ماده 412 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

شرح ماده 407 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات

شرح ماده 407 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: شرح ماده 407 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات ،

شرح ماده 402 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات

شرح ماده 402 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: شرح ماده 402 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات ،

شرح ماده 301 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات

شرح ماده 301 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: شرح ماده 301 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات ،

آسیب شناسی کودک آزاری

آسیب شناسی کودک آزاری

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377


نوشته شده در : شنبه 9 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: آسیب شناسی کودک آزاری ،

دنبالک ها: فایل های صوتی حقوق ،

آقای سیدرضی - شرط نامشروع

اقای سیدرضی - شرط نامشروع

 فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377
 


نوشته شده در : شنبه 9 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: آقای سیدرضی - شرط نامشروع ،

دنبالک ها: فایل های صوتی حقوق ،

ادبیات و حقوق

ادبیات و حقوق

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377
 


نوشته شده در : شنبه 9 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: ادبیات و حقوق ،

دنبالک ها: فایل های صوتی حقوق ،

ارث

ارث

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377


نوشته شده در : شنبه 9 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: ارث ،

دنبالک ها: فایل های صوتی حقوق ،

اصول_کلی_بررسی_و_تعیین_دیه_و_ارش

اصول_کلی_بررسی_و_تعیین_دیه_و_ارش

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377


نوشته شده در : شنبه 9 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: اصول_کلی_بررسی_و_تعیین_دیه_و_ارش ،

بررسی_امارات_و_فنون_تفسیر_و_رفع

بررسی_امارات_و_فنون_تفسیر_و_رفع

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377


نوشته شده در : شنبه 9 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: بررسی_امارات_و_فنون_تفسیر_و_رفع ،

بررسی_حقوقی_وضعیت_مال_مرهونه

بررسی_حقوقی_وضعیت_مال_مرهونه

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377


نوشته شده در : شنبه 9 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: بررسی_حقوقی_وضعیت_مال_مرهونه ،

بررسی_قوانین_و_ماهیت_تملک_اراضی

بررسی_قوانین_و_ماهیت_تملک_اراضی

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377


نوشته شده در : شنبه 9 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: بررسی_قوانین_و_ماهیت_تملک_اراضی ،

بیان_تجربیات_قضایی

بیان_تجربیات_قضایی

 فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377


نوشته شده در : شنبه 9 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تنظیم_و_تفسیر_قوانین_و_قراردادها

تنظیم_و_تفسیر_قوانین_و_قراردادها

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377


نوشته شده در : شنبه 9 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: تنظیم_و_تفسیر_قوانین_و_قراردادها ،

تحصیل دلیل به طریق نامشروع

تحصیل دلیل به طریق نامشروع

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377
 


نوشته شده در : شنبه 9 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .